Erika Haanaes

Erika Haanaes är mamma till en femåring i en regnbågsfamilj, där pappan är transperson. Hon är socionom, etnolog och driver företaget Normsmart, där hon arbetar för att bryta upp begränsande normer.

Det här är hennes berättelse om hur hon bildade familj. Om lyckan att bli mamma, bemötandet från omgivningen och om de svårigheter och alla tankar som fanns inför föräldraskapet.

Musik: Wille Alin
Foto: Lisa Björk