300 kritaskar delades ut och gick åt som smör i solsken

300 kritaskar delades ut och gick åt som smör i solsken

300 kritaskar delades ut och gick åt som smör i solsken